Willem Engel en de nette mensen

Het zal je vast niet ontgaan zijn maar Willem Engel is op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen opgepakt voor opruiing. Hij zou met onder andere zijn tweets mensen hebben aangezet tot het plegen van strafbare feiten. De arrestatie werd gefilmd en leek op een hele slechte film. Twee politieagenten met gezichtsbedekking zoals we dat normaliter zien bij struikrovers overvielen Willem Engel en gingen over tot arrestatie.

Ik werd bekend met Willem Engel door zijn gesprek met Ramon Bril voor Café Weltschmerz en vond dat hij een heel helder, wetenschappelijk en belangrijk verhaal vertelde waar serieus naar gekeken moest worden. Ik had in dezelfde tijd ook twijfels gekregen bij de hele gang van zaken. Het was toen nog voornamelijk een onderbuikgevoel en signalen die ik oppikte vanuit de mainstream media en politici waarbij ik sterke twijfels had gekregen. Het leek op een script dat afgespeeld werd. Het was dan ook fijn om ander en fris geluid te horen van iemand die geen politiek of financieel belangen had bij een narratief maar zich vooral zorgen maakte om de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de aanpak daarvan en dat kon onderbouwen met wetenschap en verstand.

Ik besloot vanaf dat moment om Willem Engel te blijven volgen in zijn zoektocht naar de waarheid en zijn verhaal bleef helder en feitelijk juist terwijl in de media plotseling censuur werd toegepast en het steeds moeilijker werd om andere meningen te raadplegen dan dat ons door mainstream media en overheid toegelaten werd. Ik begon me daarom meer zorgen te maken om de gevolgen voor journalistieke integriteit, waarheidsvinding, vrijheid en mensenrechten dan voor de werkelijke dreiging van het virus wat uit vele bronnen die snel gecensureerd werden als minder gevaarlijk werd gekenmerkt dan ons door de World Health Organisation (WHO) en onze eigen ministers in eerste instantie was wijsgemaakt.

Ik kreeg sterk de indruk dat de corona pandemie misbruikt werd om een politieke agenda ten uitvoer te brengen en onze fundamentele vrijheden en mensenrechten te beknotten in plaats van dat we met gezond verstand en menselijke maat de pandemie te lijf gingen.

Deze zorgen werden door Viruswaanzin (later Viruswaarheid) gedeeld en een interessante en belangrijke dialoog ontstond over de noodzaak van maatregelen, de gevolgen van maatregelen, de aanpak van de pandemie bestrijding en de staat van onze democratie.

Het was in die tijd dat ik ook mijn eerste demonstratie bijwoonde op het Malieveld georganiseerd door Viruswaanzin. De beleving was intens en de opkomst groot. Voor het eerst sinds de aankondiging van de lockdown zag ik duidelijk dat heel veel mensen dezelfde twijfels hadden over de gang van zaken. Het bevestigde voor mij het gevoel dat het verhaal niet klopte en dat we werden voorgelogen en bedrogen. De mens heeft namelijk een antenne en zij die afstemmen op bepaalde golflengtes kunnen gevoelsmatig vaststellen of iets deugt of niet. Wanneer dit gevoel dan met feiten en waarheidsvinding onderbouwd kan worden dan heb je een helder beeld van wat er speelt en dat was dan ook het geval. 

In de maanden daarna ben ik zelf gaan schrijven over de ontwikkelingen in de wereld en heb ik duizenden video’s, artikelen en tientallen boeken gelezen om maar zoveel mogelijk inzicht en onderbouwing te krijgen voor de zorgen die ik voelde. Dit verlangen om tot de kern te komen werd versterkt door de komst van absurde maatregelen en het onsamenhangende narratief van de mainstream media dat duidelijk vanuit een groter belang gestuurd werd. 

Willem Engel, ik heb zoveel van zijn materiaal gezien en gelezen. Hij liet niet los en bleef altijd heel erg feitelijk en netjes hoewel soms wat onhandig.

“Blijf vreedzaam want wij zijn de nette mensen”

Willem Engel

Dat was altijd de boodschap van Willem Engel en terwijl de verontwaardiging en frustratie onder de groep mensen die twijfels hadden over de gang van zaak groeide wist hij met zijn altijd liefdevolle boodschap en zijn rust de boel te sussen. 

Natuurlijk heeft Willem Engel zo zijn eigenaardige uitspraken waar ook ik het niet altijd mee eens was. We hebben allemaal onze eigenaardige en soms onhandige momenten. Wanneer je zo enorm actief bent en alles wat je doet onder een vergrootglas ligt dan is het makkelijk om er dingen uit te pikken waar je kritiek op kan hebben. Dat geeft ook niet want van kritiek leren we allemaal. Kritiek was echter niet iets dat door de overheid getolereerd werd. Kritiek werd plotseling geframed als fake news, gevaarlijke desinformatie en de mensen die het uitspreken werden weggezet als antivaxers, complotgekkies en wappies. 

Het dehumaniseren was begonnen en zo werd ook Willem Engel het doelwit van mensen die gretig deelnamen aan deze dehumanisatie van een groep kritische mensen. Toch ondanks alle aanvallen en doodsbedreigingen die Willem ontving bleef hij altijd oproepen tot vreedzaam protest. 

Willem Engel is niet perfect en niemand is dat. Hij is een mens van vlees en bloed net als wij allemaal zijn maar zijn boodschap was altijd helder en overweldigend liefdevol. Een man met een hart van goud maar ook iemand die zich geen blad voor de mond neemt. Gewoon een gezonde kerel die vragen stelt en verstand van zaken heeft. 

Wat er nu is gebeurt, zijn arrestatie dat is echt te schandalig voor woorden. Dit is kenmerkend voor een totalitair en fascistisch regime dat alle middelen inzet om dissidenten het zwijgen op te leggen. De manier waarop hij behandeld wordt, de heksenjacht die op hem geopend is en de haat die hij krijgt van een specifieke groep mensen is zo verwerpelijk en laag. Ik kan werkelijk niet begrijpen dat iemand tot zoveel haat in staat is.

Niet Willem Engel maar de staat zelf maakt zich schuldig aan alles waar ze hem nu van beschuldigen. Twee jaar lang zijn we door de staat geterroriseerd en gedemoniseerd. Ministers spraken zich haatvol uit richting de ongevaccineerden, noemde mensen kwakzalvers en een bedreiging voor de samenleving en hebben daarbij ontzettend veel haat en polarisatie in onze samenleving veroorzaakt. Het is de staat dat zich schuldig maakt aan het opruien en maakt vervolgens gretig gebruik van deze onrust om hun politieke agenda te dienen ten koste van de fundamentele mensenrechten die wij als Nederlanders genieten. 

Ik ben Willem Engel dankbaar voor zijn inzet en opoffering om de waarheid boven tafel te krijgen en onze vrijheid en rechten te bewaken. Samen met mensen als Jeroen Pols hebben ze er alles aan gedaan om op een fatsoenlijke manier en via de rechtsstaat tot oplossingen te komen die menselijk zijn voor iedereen. Bij elke stap werden ze gedwarsboomd en geconfronteerd met geweld. 

Vreedzame demonstraties werden op extreem gewelddadige wijze uit elkaar geslagen en miljoenen Nederlanders werden plotseling van de ene op de andere dag buitengesloten van deelname aan het sociaal maatschappelijke leven. Terwijl onze rechten werden geschonden kregen wij tevens dagelijks te maken met trollen die met haat en soms zelfs doodsbedreigingen op onze zorgen reageerde. Trollen die door de overheid werden opgejut en in sommige gevallen zelfs door de staat werden betaald. 

Nu zit Willem Engel vast in een isoleercel met een bordje corona op de deur omdat hij zich uit principe en gewetensbezwaren niet laat testen en ik vraag me af hoe lang het duurt voordat ook ik aan de beurt ben voor het schrijven van mijn teksten, het stellen van vragen en het zoeken naar waarheid. Hoe tolerant zijn we nog in ons mooie Nederland?

We zijn in een totalitaire nachtmerrie terechtgekomen. Een hel dat bewust gecreëerd wordt door mensen in machtige posities die een ideologie omhelst hebben dat alleen maar zal leiden tot enorm veel leed, armoede, honger, dood en oorlog. Een totalitair regime zal zichzelf altijd van binnenuit vergiftigen en vernietigen maar helaas zien we keer op keer weer wanneer wij onze eigen geschiedenis raadplegen dat dit gepaard gaat met ontzettend veel pijn en ellende voor de mensen die niet de privilege hebben om tot een selecte Elite te behoren. 

Het is van essentieel belang dat wij ons in de publieke ruimte blijven uitspreken tegen onrecht, leugens en tirannie. Dit allemaal terwijl ze ons steeds verder in onze vrijheid zullen beperken en we straks zelfs geen toegang meer hebben tot bijvoorbeeld het internet en we gedwongen worden tot deelname aan een digitaal ID, digitaal programmeerbare munt en een sociaal krediet systeem dat begint als corona pas en vaccinatieplicht. 

Als jij het gevoel hebt dat er iets goed mis is in de wereld dan heb je daar volkomen gelijk in. We zien het toch allemaal? Natuurlijk zijn er ook veel mensen met een vernauwd bewustzijn die zich laten verleiden tot conformisme en daarbij de waarheid niet meer van de leugens willen onderscheiden. Ze willen nog liever in de leugen blijven geloven dan zelf buitengesloten te worden wanneer ze de waarheid blijven nastreven. 

Daarom zijn mensen zoals Willem Engel van essentieel belang in een gezonde samenleving waar mensen vrij kunnen zijn, zichzelf durven zijn en waar we elkaar op een menselijke en liefdevolle manier behandelen. Ik blijf strijden zolang het nodig is en ik laat dit niet los. Ik accepteer niet dat ons prachtige Nederland verloren gaat aan een ziekelijke ideologie die ons door het World Economic Forum en aanhang wordt opgedrongen. 

#freewillemengel

Pin It on Pinterest