Als er 1 mens op aarde leeft..

Als er 1 mens op aarde leeft die mij met feiten en bewijs kan overtuigen dat COVID-19 inderdaad een killer-virus is die alle maatregelen rechtvaardigt dan ben ik de eerste om toe te geven dat ik er volledig naast zit. Ik zal dan nederig mijn knie buigen. Ik ben altijd op zoek naar de waarheid. Ongeacht mijn eigen belangen of interesses. 

Leg mij dit maar eens zorgvuldig uit.

De door de WHO voorspelde sociale en economische gevolgen van de eerste tot de derde fase in de transitie dankzij de corona maatregelen zijn:

 Afnemende informele zorg;

 Toenemend isolement van ouderen;

 Toename van genderongelijkheid;

 Stijgend aantal zelfmoorden;

 Afnemende baanzekerheid en werkgelegenheid;

 Toename huiselijk geweld;

 Hogere infectie- en sterftecijfers van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en mensen met een slechte gezondheid en in gebieden met kwetsbare gezondheidssystemen;

 Hogere mortaliteit en morbiditeit;

 Toename van het alcoholgebruik;

 Toename van armoede en van het aantal werkende armen;

 Honger, voedsel- en brandstofonzekerheid;

 Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames;

 Werkloosheid stijgt en blijft hoog;

 Geestelijke gezondheidsproblemen;

 Toename criminaliteit;

 Faillissementen en sluiting ondernemingen;

 Wegvallen van de sociale cohesie;

 Langdurige slechte gezondheid;

 Vertraagd herstel en groeiende regionale verschillen economie en gezondheid;

 Toenemende ongelijkheid;

 Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames;

 Langdurige werkloosheid;

 Stigmatisering en xenofobie;

 Slechte jeugdervaringen;

 Schooluitval voor kinderen uit achtergestelde bevolkingsgroepen;

 Toenemende stress en wanhoop;

 Criminele uitbuiting, woekeraars en aanwerving in de georganiseerde criminaliteit;

 Toenemende onzekerheid onderdak en daklozen;

 Alcoholisme en verslaving;

 Toename van het aantal mensen zonder onderwijs, werk of opleiding;

Dit is een verschrikkelijke lijst met gevolgen van de maatregelen die bedoeld is om onze kwetsbare groep te beschermen. Zoals je kan zien staat dit gelijk aan de totale ontwrichting van de samenleving op globaal niveau.  Dan kijken we waarom wij deze opoffering moeten doen. Hoe gevaarlijk is COVID-19 volgens de gepubliceerde gegevens nou werkelijk. 

het overlijdensrisico van COVID-19 na een besmetting wordt op een IFR van 0,5% geschat. Dit is de helft van de griepgolf 2017-18. 

bron: https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2020/08/Productie-29-Onderzoek-9-maart-2020-Wuhan.pdf

Bij het influenzaseizoen 2017-2018 waren er capaciteitsproblemen in meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen. Tijdens griepgolven zijn tot VIJFDUIZEND IC-opnames geen uitzondering. Deze werden tijdens de COVID-19-epidemie nooit bereikt. In totaal lagen er rond de TWEEDUIZEND patiënten op de IC’s. Het aantal IC-bedden is overigens de afgelopen drie jaar door bezuinigingen met een derde verminderd, maar de tekorten waren vooral regionaal bepaald.

bron: https://viruswaarheid.nl/dagvaarding-rivm/

PROVE ME WRONG or REALISE that YOU are WRONG and then rise UP and share the TRUTH with the rest of the WORLD.

Pin It on Pinterest