Over de persconferentie van 8 augustus 2020

Gaan zij inzetten op meer corona regels, strengere maatregelen en sterkere handhaving van deze regels? Gaan zij dus het land nog meer schade aanrichten waar zij in de toekomst voor aansprakelijk gesteld zullen worden? Het is zaak dat wij allemaal goed opletten wat onze regering beslist want hun uitspraken zullen wel of niet leiden tot de val van de regering en het strafrechtelijk vervolgen van zij die misdaden plegen tegen het volk.

Het is nu duidelijk aangetoond dat er gespeeld wordt met cijfers. Plotseling draait het allemaal om de aantallen positieve geteste gevallen, die men onjuist in de media besmettingen noemt. Het heeft niets meer te maken met wie er daadwerkelijk ziek zijn en hoeveel er opgenomen worden in het ziekenhuis of op de IC’s liggen. Belangrijke cijfers worden achtergehouden en adviezen zoals ventileren worden aan de kant geschoven.

Dit kan niet alleen maar onwetendheid of angst zijn van onze regering. Dit kan alleen nog maar opzet zijn. Het bewust negeren van de relevante data die aantoont dat de corona maatregelen per direct moeten worden opgeheven en het presenteren van de hoogste getallen zonder nuance als richtlijn voor juist meer maatregelen.

Waar zijn de gewone griepdoden gebleven meneer de Jonge? Hoeveel van deze door PCR positief bevonden gevallen hebben daadwerkelijk een actief replicerend COVID-19 virus in hun lichaam zitten? Waarom blijven jullie hoog inzetten met maatregelen terwijl COVID-19 een IFR van rond de 0.35 heeft? Ik vraag mij af of de journalisten van de mainstream media dit soort relevante vragen gaan stellen of dat zij weer lekker mee wapperen met de waanzin van deze regering.

Nog even ter illustratie wat cijfers op een rijtje als direct gevolg van corona maatregelen en lockdown:

5% meer faillissementen door corona en de grote golf moet nog komen. Volgens de prognose gaat 1,5 tot 2,5 procent van alle bedrijven failliet, wat neerkomt op 6.500 tot 10.000 bedrijven die aan betalingsproblemen ten onder gaan.

https://www.businessinsider.nl/bedrijven-failliet-corona-juni-2020/?fbclid=IwAR3YS1cH489sc8ocsG0VnG9t1SR1h7yjpxW2tVJrFPiSOFr0Jr-YUMTO_xI

Door uitgestelde zorg gingen 100 tot 400 duizend levensjaren verloren’

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-andere-rekening-van-de-coronazorg-door-uitgestelde-zorg-gingen-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren~bd73a0d5/?fbclid=IwAR3hvFvVZe23s3UWzei8WOmjmqsJlCH_Ww3bQIVibVX4IsQXYC4SpuP9zCs

Door de coronacrisis verdubbelt het aantal mensen in acute hongersnood nagenoeg van 135 naar 260 miljoen aan het eind van dit jaar.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fartikel%2F2334114-hongerpandemie-dreigt-niet-corona-zelf-maar-gevolgen-maken-meeste-slachtoffers.html%3Ffbclid%3DIwAR0fyuaIt711Tkud5tayVn5O0v1qlk9NkIL_CoiBbO9ZKN9jy11NagQbINU&h=AT2U0pyGJUSAnnegfA4I772dDn-FgRxjF7DWV6KxDVeEmcLfp7zKcdbGyhr8_sBKLUNySQQBJS3hfqGd9C5nHk–mX2NMgaMSK6O8xDEZNccxYATcszcJmG3k5aZ00HofS64&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1LdcSwsBXxhuSwFIxpGOUO2OcHEi0iKvIG3P38QA8sH2OuCgUk-r6-WOH1L3YB3qN_nixkOeQiISJIv_FHk8M2qTpyJntCHmQq4KTp8vSMCSrjneyi6Br8ns2gBib35g-5VSivvbOHflzW7FQ

In een nieuwe prognose rekent de Europese Commissie op een gemiddelde krimp van 8,7 procent in de eurozone, terwijl ze begin mei uitging van min 7,7 procent.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fexecutivefinance.nl%2F2020%2F07%2Feuropese-commissie-economische-recessie-corona%2F%3Ffbclid%3DIwAR2J9sQ6jZc7SY7hkRh9YmW0dULGAQ0p9lOT2HPEwljmu3H0IYssnIWF1ic&h=AT2YzUiLIYwx89Zse3wwa-NGCRyREU4LJGOkQFOk8ChcPFQMQmaT0Yyb9kL2sbsND4x3zbUt-SKDaLVbJ3FNcwNRzdX5B7kOPb_b0cnCi6Fkr3msc8iWZ62OMTva8ZG4C8nI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1LdcSwsBXxhuSwFIxpGOUO2OcHEi0iKvIG3P38QA8sH2OuCgUk-r6-WOH1L3YB3qN_nixkOeQiISJIv_FHk8M2qTpyJntCHmQq4KTp8vSMCSrjneyi6Br8ns2gBib35g-5VSivvbOHflzW7FQ

Dit zijn nog maar een paar cijfers. Ik ga dan nog niet in op de emotionele schade, de impact op jongeren, het toekomstperspectief van mensen, depressie, consequenties in zowel reguliere gezondheidszorg als geestelijke gezondheidszorg.

Elke dag dat er sprake is van vrijheidsbeperkende corona maatregelen is een dag dat er maximale schade wordt aangericht aan de samenleving. Elke maatregel dient proportioneel te zijn met de dreiging en elke maatregel moet een wetenschappelijke basis hebben. De maatregelen moeten praktisch toevoegen aan het beschermen tegen de virus dreiging, als deze is aangetoond daadwerkelijk te bestaan (positieve gevallen middels PCR vallen hier dus niet onder) en er mag geen sprake zijn van experimenten op het volk om gedragsverandering te stimuleren of door schrikeffecten teweeg te brengen om de angst bij het volk op te voeren zodat zij zich aan de anderhalve meter samenleving blijven houden.

Blijkbaar is de regering banger voor de ongehoorzaamheid van het volk dan het virus zelf want anders hadden zij andere beslissingen genomen dan dat wij nu op globaal niveau zien gebeuren. Geloofwaardige informatie en conclusies van mensen zoals Maurice de Hond worden niet meegenomen in het beleid en de gevolgen zijn daardoor niet te overzien. Als er een überhaupt een 2e golf komt dat gebeurt dit op de plekken waar er geen juist ventilatie protocol wordt toegepast.

De mensen in machtsposities hebben deze macht alleen omdat het volk zij deze macht geeft. Als wij stoppen met macht geven en de kracht en verantwoordelijkheid terug brengen naar onszelf dan staan zij machteloos om door te gaan met deze waanzin en dan zijn wij in staat om op een juiste wijze om te gaan met dreigingen. Niet in angst maar met liefde en in vrijheid. Logische, praktische en op wetenschap gebaseerde beslissingen met altijd de belangen van de mens als centraal punt van aandacht. Een werkelijk democratische besluitvorming waarbij vrije discussie mogelijk is zonder censuur en waarbij uiteindelijk het beste idee doorgang krijgt en de mensheid voorwaarts stuwt.

Pin It on Pinterest