De Onrechtvaardige Aanval op Mark van den Oever en de Roep om Steun voor Onze Boeren

Een Kritische Blik op de Ondermijning van de Boeren en de Bedreiging van Onze Democratie

Gisteravond vond er een georkestreerde aanval plaats, uitgevoerd door politici, gericht tegen een van de organisatoren van het #boerenprotest, Mark van den Oever.

Hij werd valselijk beschuldigd en onmiddellijk schuldig bevonden aan het delen van telefoonnummers van bepaalde politici, met de bedoeling tot intimidatie. Nu blijkt echter dat Mark hier zelf niets mee te maken had. Een internet trol heeft het verhaal de wereld in geholpen door gemanipuleerde screenshots te verspreiden, met als doel stemming te maken.

Deze politici, die al jarenlang minachting tonen voor het volk en onze democratie, waren er als de kippen bij om deze lasterlijke beschuldigingen wijdverspreid te verspreiden.

Ik heb zo veel mogelijk van deze politici aangesproken op hun kwaadaardige gedrag: het demoniseren en ondermijnen van de boeren en hun recht om te protesteren, door hun integriteit in twijfel te trekken. Dat is aan alle kanten fout.

En dit alles zonder enig tastbaar bewijs dat Mark zich schuldig had gemaakt aan deze daden, en zonder eerst intern onderzoek te doen en persoonlijk contact met hem op te nemen.

Nee, deze politici deelden massaal hun copy-paste moreel superieure deugtweets om Mark en de boeren weg te zetten als terroristen.

Deze aanval door de overheid op onze boeren moet stoppen. Het ophitsen en tegen het volk opzetten van onze boeren moet stoppen.

Het bestaansrecht van de boeren wordt ernstig bedreigd door het wanbeleid van deze overheid. Ze doen eenvoudigweg een beroep op hun fundamentele rechten om hun toekomst te beschermen en hun ongenoegen te uiten.

Stel je eens voor dat je afkomstig bent uit een familie die al eeuwenlang een boerenbedrijf runt. Je kinderen zijn geboren, leven en werken op het land. Ze zijn voorbestemd om het bedrijf later over te nemen. Je werkt en zwoegt op het land om de wereld te voeden, maar het is meer dan dat. Het is een levenswijze, een bestaan waarin je geboren bent.

Dan word je jarenlang geterroriseerd door de overheid en regelgeving uit Brussel. Je bent al de duurzaamste en meest innovatieve boerderij ter wereld. Je hebt er een fortuin in geïnvesteerd en je bekommert je om de echte natuur op het stuk grond dat je bezit.

Maar dan komt de klimaatwaanzin, een sekte die het einde van de wereld aankondigt. Vervolgens komt de stikstofkwestie, waarbij beweerd wordt dat boeren verantwoordelijk zijn voor een verstikkende deken. Altijd worden de boeren erbij betrokken. Je wordt gedemoniseerd en mag niet meer stikstof uitstoten dan een vogelpoepje. Een absurde maatregel, voortkomend uit verkeerde ideologieën.

Je ziet hoe collega’s, vrienden en familieleden tot wanhoop worden gedreven. Sommigen van hen zien geen uitweg meer en nemen het tragische besluit uit het leven te stappen. Ze zien de toekomst van hun kinderen in rook opgaan, allemaal gebaseerd op nonsens, en toch worden ze verder in het nauw gedreven.

“Neem het geld nu, anders dwingen we het later af en hou je helemaal niets over.” Dat is de keuze die ze voorgelegd krijgen, maar dat is geen keuze. Dat is misdadig.

Stel je dit eens voor en toon dan respect voor onze boeren. Ze hebben alle recht om te protesteren en hun stem te laten horen. Ze blijven daarbij uiterst beleefd. Zou jij je hoofd koel kunnen houden terwijl je leven wordt verwoest door leugenaars uit Den Haag?

Nee, voor mij is het heel duidelijk en ik sta voor de volle honderd procent achter onze boeren. Deze waanzin moet stoppen. Wie de geschiedenis raadpleegt, weet waar het eindigt zodra boeren worden onteigend en vervolgd. Dan volgen wij, de burgers. Dan zijn wij aan de beurt en geloof me, wij zullen precies dezelfde behandeling krijgen en tot dezelfde wanhoop worden gedreven. En wie zal er dan nog overblijven om voor onze rechten op te komen?

Sta op en steun de boeren, vandaag, morgen en zolang als nodig is om hun bestaansrecht in Nederland veilig te stellen. Dit is een oproep tegen een ideologisch gedreven overheid die onze democratie verloochent en geen rekening houdt met de wil van het volk.

Laat ons luid en duidelijk onze stem horen, samen met onze boeren. Samen staan we sterker.

Pin It on Pinterest