We kunnen het ingewikkeld maken of heel simpel

De volgende feiten kunnen simpelweg gecontroleerd worden op waarheid. Factcheckers, gaat uw gang, mij de mond snoeren of censureren telt niet mee als geldig argument en het blindelings volgen van zogenaamde adviezen vanuit het WHO e.d. ook niet. Alleen feitelijke, wetenschappelijke data en keiharde cijfers tellen mee.

Prove me wrong. Kom maar op!

1. COVID-19 heeft een vergelijkbaar dodelijkheidspercentage (IFR) als de “gewone griep”

2. Lockdowns en avondlokken hebben geen wetenschappelijk bewezen effect gehad op de curve. Dit wordt ook nogmaals bevestigd in landen zoals Zweden waar een soortgelijk verloop van het virus zichtbaar is.

3. De niet medische mondkapjes die het volk verplicht wordt te dragen beschermen niet of nauwelijks (verwaarloosbaar) tegen virussen maar kunnen juist de gezondheid aantasten, hier is wetenschappelijk onderzoek naar verricht en deze data is vrij beschikbaar op internet op sites zoals o.a. Pubmed.

4. COVID-19 vaccinaties zijn feitelijk gezien experimenten die tijdelijk zijn goedgekeurd. Over lange termijn gevolgen is nog geen wetenschappelijke data beschikbaar. Ernstige schade dat zal leiden tot de dood is een mogelijke bijwerking. Of dit zo is zal moeten blijken uit de informatie die verzameld wordt door het op ongekend grote schaal massaal vaccineren van de wereldbevolking. Dit is een feit!

5. De PCR test is ongeschikt als medische diagnose en mag dan ook niet als zodanig ingezet worden aldus de uitvinder van de PCR test zelf. Een testsamenleving op basis van PCR uitslagen is dus uitgesloten en bovendien zal een dergelijke testsamenleving leiden tot medische apartheid.

De hele corona pandemie is gebaseerd op leugens, onwaarheden of halve waarheden, dubbele belangen, politieke agenda’s en misselijkmakende verdienmodellen ten koste van de vrijheid, gezondheid en rechten van de mens.

Zit ik er naast? Bewijs het maar! Kom maar met de cijfers die de oversterfte aantonen in verhouding met de afgelopen 10 jaar. Laat mij maar de werkelijke IC capaciteit zien en hoeveel mensen er per maand op de IC’s lagen van de afgelopen 10 jaar. Kom maar met de feiten en cijfers. Laat mij maar eens zien wat COVID-19 nu daadwerkelijk is.

We kunnen het ingewikkeld maken lieve mensen maar het is eigenlijk heel simpel.

STOP MET GEHOORZAMEN!

Pin It on Pinterest