A general view of the Centers for Disease Control and Prevention Edward R. Roybal campus in Atlanta, Georgia on April 23, 2020. - The worldwide death toll from the novel coronavirus pandemic rose to 186,462 on April 23, according to a tally from official sources compiled by AFP at 1900 GMT. (Photo by Tami Chappell / AFP) (Photo by TAMI CHAPPELL/AFP via Getty Images)

Volgens het Amerikaanse CDC, IFR per leeftijdscategorie. Dit is de huidige inschatting

De cijfers kunnen nog wat veranderen maar dit is het meest aannemelijke scenario.

0-19 – 0.003%

20-49 – 0.02%

50-69 – 0.5%

70+ – 5.4%

In 2019 telt Nederland 3,3 miljoen 65-plussers dus voor ongeveer 14 miljoen mensen vormt COVID-19 geen levensbedreigend risico en voor iedereen onder de 50 jaar is de kans om dood te gaan aan COVID-19 nihil.

Wanneer gaan wij de daadwerkelijke kwetsbare groep de aandacht geven die zij verdienen door de juiste en verstandige maatregelen in de zorginstellingen te regelen en wanneer verlossen wij de resterende 14 miljoen Nederlanders van de enorm schadelijke corona maatregelen die straks vele slachtoffers zullen maken.

Wat zijn de gevolgen van de corona maatregelen ook al weer volgens het WHO?

Afnemende informele zorg;

Toenemend isolement van ouderen;

Toename van genderongelijkheid;

Stijgend aantal zelfmoorden;

Afnemende baanzekerheid en werkgelegenheid;

Toename huiselijk geweld;

Hogere infectie- en sterftecijfers van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en mensen met een slechte gezondheid en in gebieden met kwetsbare gezondheidssystemen;

Hogere mortaliteit en morbiditeit;

Toename van het alcoholgebruik;

Toename van armoede en van het aantal werkende armen;

Honger, voedsel- en brandstofonzekerheid;

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames;

Werkloosheid stijgt en blijft hoog;

Geestelijke gezondheidsproblemen;

Toename criminaliteit;

Faillissementen en sluiting ondernemingen;

Wegvallen van de sociale cohesie;

Langdurige slechte gezondheid;

Vertraagd herstel en groeiende regionale verschillen economie en gezondheid;

Toenemende ongelijkheid;

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames;

Langdurige werkloosheid;

Stigmatisering en xenofobie;

Slechte jeugdervaringen;

Schooluitval voor kinderen uit achtergestelde bevolkingsgroepen;

Toenemende stress en wanhoop;

Criminele uitbuiting, woekeraars en aanwerving in de georganiseerde criminaliteit;

Toenemende onzekerheid onderdak en daklozen;

Alcoholisme en verslaving;

Toename van het aantal mensen zonder onderwijs, werk of opleiding

Zodra wij ons niet laten leiden door emotie en politieke / financiële belangen maar puur kijken naar de data en de feiten dan is het duidelijk wat de verstandige volgende stap is.

Stop met de maatregelen.

Teveel mensen gebruiken beeldspraak en persoonlijke aanvallen om hun argumenten kracht te geven maar de werkelijkheid is dat argumenten, mits je wenst dat deze gebaseerd zijn op feiten alleen maar te lijden hebben onder irrationeel gedrag. Laat verstand en integriteit de basis zijn van besluitvorming en doe dit met liefde als moreel kompas. In liefde is er geen ruimte voor angst en dat is met een reden. 

Liefde is de bron van creatie en angst is de kleine dood. De voelbare afstand tussen de bron en de waarneembare ik. Hoe groter de afstand, des te destructiever zal het resultaat zich manifesteren in ons leven.

Pin It on Pinterest