“Sick until proven Healthy”

Voorwaardelijke vrijheid is de “Great opportunity” waar Klaus Schwab het over heeft. Neem een virus en maak dan gebruik van alle communicatiemiddelen om de wereld te laten geloven dat er sprake is van een ernstige pandemie. Marc van Ranst kan jullie haarfijn uitleggen hoe het verkopen van de pandemie aan een onnozel volk in zijn werk gaat.

Zorg dan dat de grote machten en corporaties on-board zijn om de “Great Reset” uit te rollen. Denk hierbij aan Big Tech, Big Farma en Mainstream media. Deze partijen zullen uiteraard royaal beloond worden voor hun loyaliteit. Maximaal financieel profiteren van de plandemie en een gegarandeerde versterking van hun machtspositie.

Door framen, shamen en blamen zal de oppositie uitgeschakeld worden en als dat niet voldoende blijkt dan maakt men gebruik van de geweldsmonopolie. Zet het volk tegen elkaar op. Polarisatie is de sleutel tot succes. Zorg ervoor dat het volk het werk doet van het regime. Gevangenen als gevangenisbewaarders.

Stukje bij beetje de vrijheid inperken en de mensenrechten bagetaliseren. Volksgezondheid is het toegangsbewijs voor gelegaliseerde tirannie. Trias Politica? Dat was voor de show.

Wetten met een “tijdelijke aard” zijn ervoor om totale controle en macht uit te oefenen over het volk. Iedereen weet dat de tijdelijke aard voor de onwetende mens is. Zulke wetten kun je namelijk zonder weerstand verlengen of op een later moment weer van stal halen.

De aanstaande testsamenleving is zo’n wet van tijdelijke aard. Zo tijdelijk dat deze wet niet eens een einddatum heeft. Waarom de illusie van tijdelijkheid nog in stand houden als het volk toch alles slikt. Dat was namelijk het gedragsexperiment. Kijken hoeveel vrijheid je kan inperken totdat het volk het niet meer pikt. Nu blijkt dat ze alles pikken en zelfs enthousiast voor het regime bereid zijn te werken is het duidelijk geworden dat het volk niet gesteld is op hun vrijheid. Het is dan de taak van het regime om deze kudde volgzame schapen structuur te geven. Teveel vrijheid kunnen zij namelijk niet aan.

Natuurlijk zijn er mensen die het niet pikken. Dit is ingecalculeerd. Collatoral damage. Voor die mensen gaan wij straks alsnog de vaccinaties verplichten. Wie houd ons tegen? Niemand toch?

Als je het zo bekijkt dan zie je de perverse gedachtegang van het regime. Je ziet de lage energie waarin deze mensen leven. Het is een gif dat levensenergie blokkeert.

Gezonde mensen testen op een griepvirus minder dodelijk dan de “gewone griep” zodat zij weer kunnen snoepen van de vrijheid. De absurditeit ervan is bijna komisch te noemen maar het is natuurlijk ook heel zielig en triest.

Build Back Better, dit is het beste waarmee ze kunnen komen. Een uitgeholde, nihilistische en totalitaire opvatting van de samenleving. Een samenleving zonder samen te zijn. Een leven zonder werkelijk in leven te zijn. Het is dus helemaal niets en niets heeft ook geen kans van slagen.

En daarmee is de strijd al gewonnen want die mensen die het niet pikken? Waar het regime in al hun arrogantie dacht rekening mee gehouden te hebben? Die groep mensen vertegenwoordigen de onstuitbare oerkracht van liefde en creatie. Deze groep mensen zal de samenleving reanimeren. Het contrast tussen de kille testsamenleving en de vrije, liefdevolle dans van de “wappies” zal nog meer mensen doen ontwaken en deze groep zal zo groot worden dat niemand het nog kan stoppen.

En wij laten ons ook niet stoppen. De liefde zal overwinnen. De tijd waar wij in leven is duizenden jaren in de maak. De strijd tussen het goede en het kwaad zal in onze generatie beslecht worden daarvan ben ik overtuigd. Wakker dus die liefde in jezelf aan. Stel jezelf open en laat deze cosmische kracht door je lichaam stromen. Laat je bewustzijn verzadigen met deze kracht en wordt herboren als jezelf.

Pin It on Pinterest