Het dagboek van Melissa Kampers – 18 november 2021

18 november 2021

Ik heb vandaag weer met verwondering en afschuw gekeken naar het toneelspel van het partij kartel en hun cheerleaders in de 2e kamer. Deze dwazen zijn in een constante staat van gespeelde verontwaardiging met als doel de democratie ondermijnen. Zullen ze zich daar echt bewust van zijn of leven ze zo in de waan van hun giftige ideologieën dat ze denken een groter doel te dienen? Een doel dat ten koste gaat van onze fundamentele vrijheden en grondrechten dat is nu wel duidelijk geworden. Luister niet naar hun woorden en dubbelspraak maar kijk naar de resultaten en het resultaat is desastreus voor mens en mensheid. 

Het dehumaniseren en demoniseren gaat verder dan alleen de groep ongevaccineerden. Je ziet dat elke instantie of politieke partij die het lef heeft om op te komen voor vrijheid en mensenrechten wordt weggezet als extreem rechts, radicaal et cetera. Ze proberen met hun leugens en misleiding de publieke opinie te beïnvloeden om zo hun eigen agenda te dienen, niet de waarheid maar hun verwrongen beeld van een toekomst waarin het volk ondergeschikt is aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en de constante controle en surveillance van een totalitair regime. 

De debatten over corona die eigenlijk  gaan over het legitimeren van vrijheidsbeperkende en mensenrechten schendende maatregelen worden door het kartel en sekteleden gebruikt om de discriminatoire 2G en andere draconische maatregelen door onze strot te rammen zonder dat daar echt over gediscussieerd word. Niet dat onze fundamentele vrijheden en rechten iets is wat ooit ter discussie gesteld mag worden. 

Feitelijke argumenten afkomstig van partijen zoals het Forum van Democratie worden niet weerlegd met cijfers of tegenargumenten maar met een poging tot karaktermoord waarbij leden van deze partij worden weggezet als staatsgevaarlijk en als volstrekte idioten. De achterban van deze partijen die opkomen voor vrijheid en mensenrechten worden weggezet als een marginale groep “wappies” en rechtsextremisten. 

Het gaat niet om de inhoud dat is wel duidelijk. Als het ging om de inhoud dan hadden ze de feiten en cijfers niet kunnen weerleggen maar moeten bevestigen en dan kan hun plan voor totalitaire controle over het volk niet doorgaan. Daarom spelen ze in op emotie met hun leugens en misleiding. Er is nog geen enkel bewijs of geldig argument aangeleverd die de noodzaak van deze grove schendingen van vrijheden en rechten rechtvaardigt. Alleen in de meest extreme omstandigheden kan zoiets denkbaar zijn. Denk aan een scenario waar mensen om je heen bij bosjes dood neervallen en de lijken op stapels verbrand worden. Corona is niet zo’n killervirus dat onze volksgezondheid bedreigd. 

Wat onze volksgezondheid wel bedreigd is dit wanbeleid en de ideologieën van zij die pleiten voor een reset en “Build Back Better” want het zijn de mensen die deze visie volgen die actief bezig zijn om ons leven te kapen. We moeten allemaal hetzelfde denken en hetzelfde vinden. Ja en amen moet je zeggen en braaf gehoorzamen. Neem je spuitje wanneer het belletje gaat en geef al je vrijheden, rechten en bezittingen over aan de staat. Zij bepalen nu je leven. Mensen zoals papa Bruls.  

Who’s your daddy?

Ik kan je alvast zeggen dat dit niet mijn bestemming is. Ik geef helemaal niets op. Ik ga alleen maar nog meer in mijn eigen kracht staan. Rug recht en altijd trouw aan mezelf, de liefde en de waarheid. 

Ik ben zelf lid van Forum van Democratie maar ben dat niet omdat ik ergens bij wil horen. Ik zie mensen die opkomen voor vrijheid en mensenrechten in een tijd waarin deze op schandalige en onrechtmatige wijze ingeperkt worden en dat verdiend mijn steun.

Ik ben trouw aan mijn eigen fundamentele integriteit en moraliteit waarbij ik altijd streef naar de waarheid en het handelen vanuit liefde. Ik ben van mening dat elk mens dat zou moeten nastreven als zij zich ooit willen losmaken van de controle en agenda’s van anderen. Elk individu is zijn/haar eigen soevereine land en vanuit dat zelfvertrouwen dien je door de list en bedrog heen te prikken. 

Onze moraliteit is niet te vinden in de schijnvertoning die we aanschouwen. De gespeelde verontwaardigingen, de angst en haat propaganda of de ideologieën van onfatsoenlijke dwazen. De moraliteit zit in jezelf en vanuit jezelf moet een leider groeien die opkomt voor wat juist is in de wereld. 

Wat is zie gebeuren in de wereld is een groot onrecht. Een dreiging voor vrijheid, menswaardigheid en menselijkheid. Aspecten van het bestaan die mij het meest dierbaar zijn. Ik wil in liefde kunnen leven in een wereld die in zelfvertrouwen de schoonheid van het moment kan vieren en delen met anderen. Een wereld waar we niet worden voorgelogen maar in eerlijkheid elkaar in de waarde kunnen laten en waar deze waarde puur en vanuit liefde tot stand komt. 

Ik zie een wereld dat een duistere en dromen verwoestende tijd tegemoet gaat en dit kleurloze perspectief moet bestreden worden met liefde en waarheid. Wij kunnen niet toelaten dat de mensheid van een potentieel spiritueel ontwaken afglijd naar een barbaarse repressieve samenleving waarbij de woorden samen en leven al hun waarde verliezen. Deze kunstmatige toekomst luidt het einde in van alles wat ons lief is en ik zal er alles doen in mijn macht en kracht om dit te voorkomen. 

De waarheid komt uit en steeds meer mensen ontwaken en zien het web van bedrog dat onze realiteit gevangen houd. Onze volharding en toenemende aantallen zal ons bevrijden uit dat web zodat wij echt vrij kunnen zijn.

Pin It on Pinterest