Mijn hot take over stikstofbeleid

Nederland is van oorsprong een gebied van bossen en moerassen. De stikstofarme zand- en heidegronden die nu in die vorm aangemerkt zijn als beschermd natuurgebied, zijn in het verleden ontstaan door menselijk handelen, namelijk langdurige begrazing.

Oplossing? Laat het weer bossen en moerassen worden.

Laat dan na een tijd dat zuurstofrijke vruchtbare land weer door onze boeren bewerken en laten de dieren weer lekker grazen en zo is de natuurlijke cirkel des levens geboren. De natuur geeft ons de oplossing. Ik hoef dit niet eens te verzinnen. Moeder Natuur geeft ons gezond verstand.

De oplossing is prachtig in al haar simplisme en duurzaamheid. Goed voor ons. Goed voor de natuur. Goed voor de dieren die lekker kunnen grazen en goed voor onze gezonde voedselproductie en voorziening.

Nederland is werkelijk gezegend met zulke omstandigheden en hardwerkende boeren.

We mogen dit niet kapot laten maken door incompetente arrogante dwazen die verblind zijn door een gestoorde ideologie die ruimschoots heeft bewezen alleen maar ontzettend veel leed te brengen in de wereld.

Denk aan het marxisme, de interpretaties en uitvoering van soortgelijke ideologieën door mensen zoals Stalin en Lenin. Zie hoeveel miljoenen doden zij op hun geweten hebben en dit waren mannen met een veel hogere intelligentie dan de links-extremistische politici van vandaag de dag.

Denken ze werkelijk in al hun waan dat ze het beter kunnen doen? Dat onder hun tirannieke macht en controle ze ons de beloofde utopie kunnen brengen? Ze zijn niet eens bekwaam genoeg om een fatsoenlijk Twitter-bericht te posten zonder hun stupiditeit ten toon te stellen. Laat staan dat ze ooit een positieve stempel zullen drukken op de mensheid.

Ze zullen de geschiedenisboeken ingaan als de tirannen, de vernietigers van fatsoen en beschaving.

Pin It on Pinterest