Het dagboek van Melissa Kampers – 22 december 2021

Volgens zeggen zijn 85% van alle Nederlanders inmiddels volledig gevaccineerd. Dan laten we de boosters even voor het gemak buiten beschouwing.

Logica dicteert dan dat we in minder ellende zouden moeten zitten dan vorig jaar toen 0% van de Nederlanders waren gevaccineerd.

De werkelijkheid laat echter zien dat we weer in een harde lockdown zitten. Dat de ziekenhuizen het niet aankunnen. Dat de besmettingscijfers hoger liggen en dat er zelfs sprake is van een “mysterieuze” oversterfte.

Het lijkt mij dus aannemelijker dat alleen door te stoppen met gehoorzamen en vaccineren wij uit deze ellende kunnen komen want al het andere heeft onze situatie alleen maar erger gemaakt.

Alleen een dwaas blijft hetzelfde doen en dan andere resultaten verwachten.

Er vallen meer doden, we raken steeds meer vrijheden en rechten kwijt, de overheden krijgen steeds meer macht, onze democratie brokkelt af, ondernemers gaan failliet, de algehele geestelijke en lichamelijke gezondheid van het volk neemt af, de economie is in verval en een totalitair idealisme is in opmars.

Het gaat niet meer om objectieve waarheid. Het gaat om meningen en de mensen achter het hele corona verhaal zijn van mening dat zij aan de macht horen te zijn en volledige zeggenschap moeten krijgen over onze fundamentele vrijheden, rechten en zelfs onze meningen en lichamen.

Onze samenleving is gepolariseerd en het vrije woord is plotseling niet meer zo vrij. Het kan zomaar zijn dat u een bezoekje krijgt van oom agent om te vragen wat u zoal van plan bent te doen wanneer u bijvoorbeeld een aangekondigde vreedzame demonstratie deelt op social media.

Het samenzijn is verboden. Opa en oma knuffelen mag niet meer. We moeten sober zijn deze kerst. Geen vuurwerk met oud en nieuw en we moeten zo snel mogelijk onze boosters halen. Wacht maar geduldig af tot de uitnodiging op de deurmat valt en ren naar uw dichtstbijzijnde priklocatie.

De scholen zijn gesloten. De kinderen zitten thuis opgesloten met hun thuiswerkende ouders die ook niet meer weten waar ze het zoeken moeten.

Willen we dus uit de ellende komen dan moeten wij gezonde burgerlijke ongehoorzaamheid tonen en het regime duidelijk maken dat wij een andere koers gaan varen. Met of zonder hun toestemming, dat maakt niet uit. De overheid is niet meer relevant wanneer zij niet het volk dienen maar een antidemocratische ideologie gepropageerd door een niet democratisch verkozen buitenlandse entiteit zoals het World Economic Forum die schijnbaar echt de dienst uitmaakt in de wereld van vandaag.

Blijf dus vooral schrikken van het aantal mensen dat na een vaccinatie is overleden want dat is de enige normale reactie op een krankzinnig geworden wereld. 

Telkens worden zogenaamde “experts” in de mainstream media en door politici geciteerd als het gaat om maatregelen die ons beperken. Dit lijkt meer op een technocratie dan op een democratie. Het woord expert is een bijzonder relatief begrip zodra je merkt dat deze naar voren geschoven experts eigen belangen hebben, politieke ambities hebben of op andere manieren profiteren van het in stand houden van het enige geaccepteerde en getolereerde narratief.

Impfen macht frei.

Alle andere experts en we hebben het hier over duizenden wetenschappers en specialisten over de hele wereld waaronder Nobelprijswinnaars hebben daar een hele andere wetenschappelijke mening over. Deze experts zie je niet bij talkshows op TV verschijnen of tijdens een persconferentie aanschuiven om hun verhaal te doen. Deze experts, omdat ze een andere mening hebben dan geaccepteerd door de regerende macht worden belachelijk gemaakt. Hun titels en decennialange ervaringen worden gebagatelliseerd en hun mond wordt gesnoerd op elk niveau. 

Socialmedia-accounts worden verwijderd en in sommige gevallen dreigen ze zelfs hun baan te verliezen wanneer ze doorgaan met het verkondigen van een andere wetenschappelijke mening dan de mening: alleen vaccineren geeft ons de vrijheid terug. Wees dus heel kritisch welke experts jij op hun woord geloven. Zij die profiteren van het in stand houden van deze draconische maatregelen en vaccinatiedwang en drang of zij die zich uitspreken en dreigen alles te verliezen, maar toch niet zwichten voor de druk die op ze wordt uitgeoefend?

Er zijn namelijk andere waarheden te vinden dat die van het totalitair geworden regime. Natuurlijke immuniteit is tot wel 27 x effectiever dan de vaccins en boosters zo blijkt uit onderzoek in landen zoals Israël. Niet dat er wat met deze informatie gedaan wordt want daar gaan ze inmiddels door met de 4e prik en anders geen groen vinkje.

In andere landen kijken ze niet eens naar natuurlijke immuniteit. Daar telt alleen de covid prik religie. In deze landen durven ze niet eens onderzoek te doen want ze zijn bang dat de uitkomst ervan de vaccinatie-campagne zal ondermijnen. Zo onafhankelijk zijn wetenschappers tegenwoordig. Als je nu nog denkt dat wetenschap de echte “waarheid” is dan ben je heel erg naïef. 

Zij met het meeste geld bepalen wat waar is. Niemand anders.

Als je dus echt goed beschermd wil zijn tegen corona dan laat jij je eigen geweldige immuunsysteem gewoon zijn werk doen zoals Moeder Natuur dat altijd al bedoeld heeft.

Alleen bij ernstige verstoring of verzwakking van het immuunsysteem kan het nodig zijn om je tegen virussen met een globaal gemiddeld IFR van 0,15 te beschermen door middel van een vaccin en dat moet dan per geval beoordeeld worden.

Miljarden gezonde mensen wereldwijd met dwang en drang afhankelijk maken van vaccins en boosters voor hun vrijheid die ze toch om het minste geringste weer wordt gepakt is een misdrijf tegen de mensheid en de straf moet levenslang zijn voor iedereen die dit actief uitvoert en het volk onderwerpt aan deze tirannie.

We spreken hier over misdrijven die op een democratische manier behandeld moeten worden. Zoiets het een tribunaal. Zodra je dit woord in een politieke setting uitspreekt dan spreekt men er schande van. Deze verontwaardigde politici willen het zelfs framen als bedreiging. Ze willen het zo spelen dat wanneer jij het woord tribunaal uitspreekt dat er dan strafrechtelijke maatregelen tegen je genomen kan worden. Ze willen ongewenst gedrag strafbaar maken en je zo de mond definitief snoeren.

Wanneer zoiets gebeurt dan weet je dat je heel dicht bij de waarheid zit en dit bewijst juist de noodzaak van een tribunaal waarbij iedereen de eerlijke kans krijgt om de waarheid te spreken. Dan zullen we eindelijk duidelijk krijgen wat er werkelijk achter de schermen speelt en of het langdurig ontnemen van fundamentele vrijheden en rechten wel of niet gerechtvaardigd is. 

Voordat zoiets kan plaatsvinden zullen wij als volk ons eerst moeten losworstelen van de totalitaire macht van onze overheid en ons ongehoorzaam en sterk moeten opstellen tegen deze afbraak van onze democratie. Alleen wanneer wij vrij zijn kan een eerlijk onderzoek naar deze krankzinnige tijd plaatsvinden.

Pin It on Pinterest