Absolute macht corrumpeert absoluut

0,9 gram per hectare. Dat is de waarde die dit kabinet hanteert voor stikstof. De onmogelijk haalbare 0,9 gram. Dit is met opzet zo laag gemaakt en de onwil om deze waarde naar redelijkheid aan te passen toont de staat van corruptie aan waarin dit kabinet verkeerd.

Voor de beeldvorming, in Duitsland is de waarde 100 gram per hectare en in Denemarken is dat zelfs 200 gram per hectare. Daarom is daar ook geen sprake van een stikstofcrisis. Zo simpel is het maar zo brengen ze het niet. Ze brengen het alsof dit een complex vraagstuk is en dat ze met pijn in hun hart de boeren moeten onteigenen, maar dat eigenlijk niet willen.

Dit is een leugen van de hoogste categorie. Ze kunnen niet wachten om van die lastige boeren af te zijn, hun grond af te pakken en hun agenda 2030 verdere gestalte te geven.

Dit is een Nederlandse politieke beslissing deels omdat Nederland samen met het World Economic Forum als een van de eerste landen met Food Hubs moet komen die de Nederlandse boeren volledig moet gaan vervangen en omdat ze een nieuwe bestemming hebben voor de grond en in dat toekomstplaatje past geen boerenland. Dit is trouwens een initiatief van Mark Rutte zelf. Hij loopt voorop met de uitvoer van deze zogenaamde ‘Food Hubs’ en hij offert Nederland op terwijl hij hier niets over te zeggen heeft. Dit is democratie, wij hadden nadrukkelijk betrokken moeten zijn bij zulke ingrijpende beslissingen. Hier had het volk moeten beslissen en niet de tassendrager van Klaus Schwab.

Het vooruitzicht is dat de voedselproductie en distributie straks in handen is van een totalitair collectief van overheden en corporaties die daarmee de volledige macht over de wereldbevolking in handen krijgt. In combinatie met een digitale identiteit zal het mogelijk worden om aan alle knoppen te draaien om zo het volk te controleren.

Ben jij een lastpost in ogen van deze totalitaire macht dan draaien ze gewoon aan een paar knopjes en je kan plotseling alleen nog maar brood en water kopen en je kan niet meer reizen, niet meer je eigen stad uit. Alles is mogelijk in zo’n scenario, je bent als mens volledig overlevert aan willekeur en waanzin van de ‘Overlords’ en we hebben gezien in het verleden wat voor leed dat met zich meebrengt.

‘Absolute macht corrumpeert absoluut’

De boeren gaan weer actie voeren en de sfeer wordt grimmiger. Dinsdag kan zomaar een keerpunt zijn. Het begin van een echte opstand in ons land. Een opstand zoals we die nog nooit hebben meegemaakt. Ik voel de spanning, we naderen de eerste grote confrontatie tussen de partijen die volledige macht over ons willen hebben en de mensen die voor hun vrijheid vechten.

Ik steun onze boeren en als het moet ben ik als burger ook bereid om offers te maken in de strijd tegen de kwade krachten die ons willen onderwerpen aan hun tirannie.

We staan niet machteloos tegen deze kwade krachten. Ze hebben alle middelen, alle macht en al het geld in handen, maar zonder onze overgave gaat het ze nooit lukken. Het kan een burgeroorlog worden en als dat zo is dan is dat maar zo. Ik ben niet naïef. Het streven zal altijd de vreedzame weg zijn. Elke mogelijkheid zal uitgeput moeten worden, maar als zij ons aanvallen dan mogen wij ons verdedigen.

Dat is ons geboorterecht. Niemand heeft het recht om je leven te verwoesten terwijl je gedwongen wordt om toe te kijken en het lijden te ondergaan.

Hoe dan ook. We hoeven ons niet te vervelen. Het leven is niet saai. Ik put daar kracht uit want het leven is ook een avontuur. We houden allemaal van een goede film over het goede versus het kwade en nu hebben wij zelf invloed op de uitkomst. Zullen wij het rijk en de kwaadaardige keizer verslaan?

Pin It on Pinterest