agenda 21

Pro·Pa·Gan·Da

pro·pa·gan·da (de; v(m))   alles wat wordt gedaan om aanhangers te winnen voor bepaalde (politieke) ideeën: propaganda maken   Het leidende politieke idee dat globaal heerst is dat er sprake is van een pandemie die de veiligheid van de mensheid… Read More »Pro·Pa·Gan·Da

Een klein rekensommetje

Een klein rekensommetje voor je: Gemiddelde duur griepseizoen laatste 6 jaar: 13,6 weken. Duur griepseizoen 2020: 3 weken = 10.8 weken verschil gemiddeld Gemiddelde oversterfte griep laatste 5 jaar: 6.443. Oversterfte griep in 2020: 404 = 6.039 duizend verschil gemiddeld.… Read More »Een klein rekensommetje